تبلیغات
✿دخترونه ها و شیطونی های من✿ - آگه دخترا نبودن
دخترا پرچم شون بالاس

آگه دخترا نبودن

سه شنبه 16 تیر 1394 20:35

??????? : ♥ £ɱĩŞŞ ɱΛɦƊĩ♥اگه دخترانبودن جراحان پلاستیک،دماغ کیوعمل می کردن؟

اگه دخترا نبودن کی یه ساعت جلوی اینه وامیستاد ؟

اگه دخترا نبودن کی به مامان جون کمک می کرد ؟

اگه دخترا نبودن کی درس می خوند ؟ (ههههه)

اگه دخترا نبودن کی از سوسک می ترسید ؟

اگه دخترانبودن کی مانتوی تنگ میپوشید؟

اگه دخترانبودن کی خواهرشوهرمیشد؟

اگه دخترا نبودن کی عزیز بابا بود ؟


?????? ?? : ثابتــــــــ
????? ??????: سه شنبه 16 تیر 1394 20:36