تبلیغات
✿دخترونه ها و شیطونی های من✿ - جبهه رفتن دخترا
دخترا پرچم شون بالاس

جبهه رفتن دخترا

سه شنبه 5 خرداد 1394 15:51

??????? : ♥ £ɱĩŞŞ ɱΛɦƊĩ♥

 

تصور کنید دخترا برن جبهه :}

کتی!!اون دشمن رو تیر بارون کن

نه حیفه!!دلم نمیاد بکشمش خوشگله:}

سارا!!ا ون پسررو بمبارون کن

نه شبیه رضاس نمی تونم بکشمش

مهسا تفنگ هارو پر کن

 باشه یه لحضه صبر کن موهامو ببندم

نیلو: خشاب هارو بیار!!

اه یه سوسک داره روی خشابا راه میره!!

شبنم اون پسررو بکش

وای!! نمی تونم خون ببینم

سوسن!!هفتیرارو پر کن

اه!! دیدین چی شد ناخونم شکست!!
?????? ?? : نظرات
????? ??????: سه شنبه 5 خرداد 1394 15:53نمایش نظرات 1 تا 30